دوره کلاسیک و پیانو

دوره کلاسیک و پیانو دوره کلاسیک 1750 تا 1820 در دوره ی 1750 تا 1820 آهنگ سازانی مانند هایدن، موتسارت و بتهوون سبک تازه و ساده تری پدید آوردند که آرمان هایش– وضوح، میانه روی .و تعادل – بازتاب ارزش های فکری و هنری زمانه بود. در میان پیشگامان دوره ی کلاسیک می توان ازآموزش […]

ادامه مطلب