سیم پیانو و کاربرد آن در پیانو و صنعت

سیم پیانو و کاربرد آن در پیانو و صنعت فروش انواع سیم پیانو سیم پیانو و کاربردهای آن سیم پیانو به دلیل این که فشار زیادی را باید تحمل کند حتماً باید از مواد خاصی ساخته شود سیم پیانو در واقع تشکیل شده از آهن با کربن بالا به دلیل تحمل کشش بالای سیم پیانو […]

ادامه مطلب