مقدمه کتاب سی و سه قطعه برای پیانو تالیف علیرضا کریمی

مقدمه کتاب سی و سه قطعه برای پیانو تالیف علیرضا کریمی   به نام پادشاه عالم عشق که نامش هست نقش خاتم عشق دیباچه موسیقی هنربیان احساسات لطیف انسانی است، احساساتی که درکلام نمی گنجد در موسیقی پرنده اي است که ازقفس رها میشود وپرواز پرنده همانندقطعه اي است که نواخته میشود و هرنت حسی […]

ادامه مطلب