کاربرد پدال در پیانو

کاربرد پدال در پیانو اکثر پیانوها دارای سه پدال و برخی از آنها دارای دو پدال هستند. پدال سمت راست پدال نگهدارنده یا sustain خوانده می‌شود. فشار دادن این پدال به طرف پایین موجب می‌شود تا خفه کن‌های نمدی عقب بروند و از سیم دور شوند. بنابراین حتی پس از برداشتن انگشت از روی شستی […]

ادامه مطلب