مقدمه کتاب چهل و هفت قطعه برای پیانو تالیف علیرضا کریمی

مقدمه کتاب چهل و هفت قطعه برای پیانو تالیف علیرضا کریمی به نام آفریدگار ناب  ترین  نوای موسیقی  ٬صدای  روح نواز آب عشق مانند نواختن پیانو است ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی  وقتی سخن ازموسیقی به میان میآید درواقع ازتجلی یک روح هنری بس […]

ادامه مطلب