دوره کلاسیک و پیانو

دوره کلاسیک و پیانو

دوره کلاسیک 1750 تا 1820

در دوره ی 1750 تا 1820 آهنگ سازانی مانند هایدن، موتسارت و بتهوون سبک تازه و ساده تری پدید آوردند که آرمان هایش– وضوح، میانه روی .و تعادل – بازتاب ارزش های فکری و هنری زمانه بود.
در میان پیشگامان دوره ی کلاسیک می توان ازآموزش پیانو آهنگ سازانی چون کارل فیلیپ امانوئل باخ، یوهان کوانتس و بالداساره گالوپی نام برد. آثار این ها واکنشی بود علیه بغرنجی موسیقی باروک–پولیفونی ظریف، کنتر پوان و ملودی های زینت دار. این آهنگسازان در مقابل به سبکی روی آوردند که در آن ملودی های ساده ای با پیشروی های هارمونیک همراهی می شد.

تحول ژانرها

برای اولین بار آموزش پیانو موسیقی سازی محبوب تر از موسیقی آوازی شد < آهنگ سازان می بایست راه هایی سرای خلق آثار بزگ تر پیدا کنند که شنوندگان با دقت و تمرکز آنها را بشنوند. نتیجه اش>>اصل سونات<<بود که گاهی با عنوان >>فرم سونات<<از آن یاد میشود – ساختاری شامل سه قسمت. کاربرد آن تقریباً منطبق شد با موومان های اول نه فقط در سونات ها بلکه همچنین در سنفونیها و حتی بیشتر آثار سازی آن دوره. این اصل تا امروز هم به قوت خود باقی است.

اپرا

در اپرا، بخصوص در کارهای گلوک و موتسارت، طرح داستانی را برای واقع گرایی دراماتیک بیشتری انتخاب می کردند، و موسیقی را به قصد خدمت به درام میساختند و نه تزیین آن. رفته رفته زبان ایتالیایی سیطره ی خود را از دست داد زیرا  آثار مهمی به زبان آلمانی و فرانسه نوشته شد.

Instageram

ازسایت ایران پیانو دیدن فرمایید

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.